Korps!, altså. I skolekorpset blir den gryende gleden ved å spille musikk ofte født. Her møter man venner for livet og mange får et livslangt løp med sitt blåse- eller slagverksinstrument. Kanskje går turen videre til Gardemusikken før en høyere musikkutdanning tar til. De aller fleste musikere i Forsvarets musikk har startet i sitt lokale skolekorps.

Før koronaen inviterte Hærens musikkorps med seg lokale skolekorps til felles konsert i sitt lokalmiljø. Det er en glede å fortelle at NÅ blir det KORPS! konsert igjen.

Sammen inviterer vi til storslått konsert i Harstad Kulturhus. Korpsene spiller hver sin avdeling, før de entrer scenen sammen og fremfører to fellesnummer. Det blir pause mellom settene.

Årets dirigent, Bjørn Bogetvedt, er tidligere musiker fra Forsvarets musikk og avrundet sin karriere i Forsvaret som dirigent for Hans Majestets Kongens Gardes musikkorps i fjor. Nå er han hos oss og skal dirigere Hærens musikkorps og fellesnummer.

Kanebogen skolekorps

Kanebogen Skolekorps ble stiftet 1963, og fyller altså 60 år i mars 2023! Skolekorpset består av hovedkorps, juniorer, aspiranter og drillkorps. De tilbyr instrument -og drillopplæring for barn og ungdom i alderen 6 –19 år. Korpsets visjon er ingen på reservebenken og med dette som bakteppe og inspirasjon jobber dirigent, instruktører, styre, foreldre og andre støttespillere hver eneste uke for at alle medlemmene i korpset skal ha det trygt og godt sammen. De legger stor vekt på samhold, mestring, utvikling og spilleglede.
Korpset har 57 medlemmer, musikanter og drill, av disse er det to voksne støttespillere.

Dirigent og musikalsk leder: Stine Lise Svenning.
Drillinstruktør: Cecilie Rekdal
Hjelpeinstruktør: Elise Vang

 

Korps! i Vesterålen

I Vesterålen er det naturlig å invitere med oss Sortland juniorkorps og deres samarbeidspartner Stokmarknes skolekorps i år. Disse to korpsene har gjennom alle år samarbeidet når det har vært behov for det. Sammen med Hærens Musikkorps holder de konsert i Kulturfabrikken, Sortland 24. februar kl. 18:00  Deres dirigenter er Hovard Wøhni og Stine Sivertsen

Flere opplevelser:

09. des
Bjørn Tomren Med et anstrøk av jul
06. okt
Brit Floyd 50 years of Dark Side
14. jun
Nordic unrest - Oda Voltersvik Harstadserien
03. jun
Fjordkraft "På scenen" 2023 TIX, Capow x 2G og Beathoven

Våre samarbeidspartnere