Vår organisasjon

Vår organisasjon

Styret i Harstad Kulturhus

Styret i Harstad Kulturhus AS i driftsåret 2020/2021:

Bård Borch Michalsen - styreleder

Anne Margrete Eneberg - nestleder

Rune Stenstrøm - styremedlem

Lisa Arvida Angell - styremedlem

Kristian Eilertsen - styremedlem

Stig Erik Hansen - styremedlem (ansattes representant)

 

Ivar Råstad - 1. vararepr.

Heidi Lyche - 2. vararepr.

Kåre Solheim - 3. vararepr.

Vera Helene Ridderseth - ansattes vararepr.

Våre samarbeidspartnere