Vår historie

Vår historie

Næring for sjelen i gammel pølsefabrikk


Harstad Kulturhus er lokalisert til Hamnneset, en gammel bydel i Harstad hvor industrivirksomheten var stor inntil for få år siden, sett litt stort på det. 

Deler av bygningen var tidligere Bothners pølsefabrikk, som er bygget om. Bare storsalen er helt nybygd. Kulturhuset var første ledd i en planlagt oppbygging av Hamnneset til å romme aktiviteter innen utdanning, forskning og kultur. Kulturhuset åpnet 19. juni 1992, og senere fulgte det på med Høgskolen i Harstad, leilighetsbygg og flere kulturarbeidsplasser. 

Kulturhuskonseptet hviler på sambruk av bygningsmassen til kulturhus og hotell. Hotell Arcticus åpnet samtidig med kulturhuset. Harstad kommune har bibliotek i huset, samt at Harstad Kulturhus også huser øvingslokaler til Hærens Musikkorps. Med Stiftelsen Harstad Kulturhus sluttet byens næringsliv og befolkningen tidlig opp. Ved hjelp av Harstad kommune og Troms fylkes tilslutning, samt med statsmidler til det Nasjonale Kulturbygg som basis, var en akseptabel finansiering av huset en realitet.

Våre samarbeidspartnere