Sterk og skapende kvinne og kunstner i et mannssamfunn.

Kristi Kinsarvik leser, forteller og synger

Oda Krohg, bohemens prinsesse

Oda var en av de relativt få kvinnene som gjorde seg gjeldende på den norske kunstscenen i siste del av 1800-tallet. Men hun gjorde seg ikke bare gjeldende som utøvende kunstner, hun gjorde seg også gjeldende som en kvinne som krevde å leve sitt liv, noe som av svært mange ble sett på som upassende. Hun befant seg midt i de store omveltningene i kunsten og samfunnslivet, og hadde stor betydning for mange, blant andre Munch.

Oda og Munch

Etter et fuktig opphold i Åsgårdstrand sommeren 1891 samlet flere av kunstnerne seg på Grand. Munch sitter ved vinduet: ”Udpå formiddagen så jeg Oda og Jappe komme over gaden – hun i sort kjole – yngre og penere enn noensinde – ” (Den fiolette boken) Det er som du vet unge Jappe Nilssen som, etter bruddet med Oda, sitter med hånd under kinn på stranden i Åsgårdstrand i Munchs maleri Melankoli.

Munch er bare nevnt et par ganger i forestillingen, når han leier et atelier i ”Pultosten”, der Krohg holder til etter sitt studieopphold i Paris. Og når han er fadder for Oda og Christians sønn Per.

Et annet blikk på Oda

Utgangspunktet er at jeg synes at mye av det som er skrevet om henne i for stor grad er basert på Hans Jægers tekster. Jæger var en ærlig mann, men han så henne først og fremst fra sitt eget synspunkt, han var betatt av henne. De hadde jo også et kjærlighetsforhold sommeren 1888, mens Christian Krohg var i København.

Til tross for at Oda skrev mye, var det lite som kom på trykk. Det bokprosjektet de tre hadde planlagt ble det  ikke noe av, fordi hun og Christian på den ene siden, og Hans Jæger på den andre, ble uvenner etter Jægers mislykkede selvmord. Samme høst kom boka Kristianiabilleder ut, der hele historien ble fortalt, og Odas søster Bokken Lasson ble skandalisert.

Dessverre ble det som fantes av skriftlig materiale etter Oda, brent etter hennes død.

 

Kunsten å leve som kvinne

Basert på dypdykk i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling og den litteraturen som finnes på området, har jeg laget en forestilling som setter Oda inn i den rammen som samtiden danner rundt henne:

Hvordan var det å være separert kvinne på tidlig 1880-tall?

(Det var nesten umulig for en borgerlig kvinne å tjene til livets opphold.)

Hva skjedde etter at parlamentarismen var innført i 1884?

(Da spørsmål rundt kjønn og samfunn kom opp, ble diskusjonen brutalt slått ned.)

Ble hun en maler på høyt nivå?

(Jeg viser bilder som en del av forestillingen, for å vise at hun ble det.)

Og - hadde hun en spesiell grunn til å tillate seg mer enn andre kvinner?

(Hun tilhørte den russiske adelsslekten Soltikoff.)

 

 

 

Tekster og melodier: Kristi Kinsarvik

Arr. og basstrompet: Øystein Johnsen

Flere opplevelser:

24. nov
Swinging Christmas med Adam Douglas
09. jun
Sommerkonsert i Harstad i regi av Håndballklubben Landsås
27. - 29. apr
CONTRASTO 2018 An arctic music festival to celebrate the 4 seasons
21. apr
Kila Musikkforening Førjubileumskonsert

Våre samarbeidspartnere

Statoil
Harstad Sparebank
Europcar
Harstad Tidende