Jeg spør bestefar hvilken lyd han husker best fra krigen. Han svarer ”luken som skalkes igjen over oss når torpedoalarmen går.”  Bestefar forteller at han som 11-åring ble hentet i hjemmet sitt og tvangsevakuert med den tyske båten Karl Arp. Hvorfor hadde jeg ikke hørt om dette før? Hvorfor hadde jeg ikke spurt?

GLEMT er en danseforestilling med den brutale nordnorske krigshistorien som bakteppe.
Hverdagserindringer, krigens nyanser, smak, lukt og barndomsminner. Forestillingen tilnærmer seg den store krigen gjennom det lille menneskets erfaringer.
 
Publikum inviteres inn i scenerommet til en nær opplevelse formidlet gjennom dans, objekter og autentiske lydopptak fra en fortiet fortid.
 
GLEMT er erindringer om krig, om å miste, om å glemme, om å forsøke å reise seg igjen.

Produksjonen er utviklet på residens hos Dansearena nord i mai og juni 2017

Flere opplevelser:

09. nov
Jungelboken Riksteatret
08. nov
Ørjan Burøe Store gutter gråter ikke
07. nov
Eggum & Sivertsen Vi to (er ikke Romeo og Julius)

Våre samarbeidspartnere